06.01.2022

TARİHLİ KOMİSYON KARARLARI

 

Etik Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa ASLAN  Başkanlığında; Yazı İşleri Müdürü M. Kemal CEYLAN , Mali Hizmetler Müdürü Ali ÖZKAN’ın’ iştirakiyle 06.01.2022 tarihinde saat 10:30’da Kurul Başkanı Makamında toplandı.

  1. Komisyona havale edilen dilekçe ve başvuruların incelenmesi maddesi görüşüldü. Komisyona havale edilmiş herhangi bir dilekçe ve başvuru olmadığı anlaşıldığından gündemin 2. maddesine geçildi.
  2. Yönetmeliğin "Etik Davranış İlkelerine Uyma" başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince Etik Sözleşmesi imzalamayan kamu personeline Etik Sözleşmesi’nin imzalatılarak özlük dosyasına konulmasının sağlanması.
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarında "Etik Kültürünü, Bilincini Yerleştirme ve Geliştirme" konusuna yer verilmesi.
  4. Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla belediye web sitesinde yayımlanması.

 

 

 

Ali ÖZKAN                                                                               M. Kemal CEYLAN

Mali Hizmetler Müdürü                                                             Yazı İşleri Müdürü

Üye                                                                                           Üye

 

 

                                                    Mustafa ASLAN

                                                        Başkan Yardımcısı

                                                        Komisyon Başkanı